Tady vám ukážu, jak vznikají gobelíny, které na těchto stránkách nabízím. Když to napíšu zjednodušeně: Navrhovaný gobelín se překreslí do skutečné velikosti budoucího gobelínu na papír ve formě skicy. Ta se umístí za tkalcovský rám. Natáhnu si osnovní (příčné) nitě. Na ně se navážou nitě pomocné, které mění prošlup (jednou jsou nahoře liché nitě, podruhé sudé) a takto se neustále mění prošlup, přičemž mezi nitě zatkávám útek. A tak tkám a tkám a tkám, až je gobelín hotov. Viz. fotografie.